فرصت مطالعاتی

به منظور ارتباط پیوسته و هدفمند اعضای هیئت علمی با سایر دانشگاه ها و موسسات علمی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی با هدف اعتلای موقعیت علمی و فناوری کشور و حضور در عرصه های بین المللی ماموریت فرصت مطالعاتی مورد حمایت دانشگاه می باشد.

کارشناس: حمزه جلالی فر

جهت مشاهده اطلاعات تماس و ارتباط با کارشناس کلیک نمایید.

مصوبه هیات رئیسه درخصوص کمک هزینه فرصت مطالعاتی 1398/08/19

مصوبه هیات رئیسه درخصوص تسویه حساب و استفاده از فرصت مطالعاتی در نوبت بعدی  1399/5/19

آیین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی برای اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۳۰/۶/۱۳۸۹+متمم آیین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی برای اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۲۲/۶/۱۳۹۰

شیوه نامه فرصت های مطالعاتی

مصوبه هیات رئیسه در خصوص زمان استفاده از فرصت مطالعاتی ۱۳۸۸/۳/۳

جدول محاسبه نرخ مقرری ارزی قابل پرداخت به اعضای هیات علمی مصوبه ۱۳۷۹ برای مجموع خانواده (سهم مامور ۱ سهم همسر ۰.۶ تا دو فرزند زیر ۱۶ سال هر یک ۰.۳

فرم الف : پرسشنامه فرصت مطالعاتی

فرم ب : پرسشنامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی

فرم ج : برنامه تحقیق فرصت مطالعاتی

فرآيند فرصت مطالعاتی

فهرست